Cục Hải quan Quảng Trị

- 16:48 | 16/01/2019

Địa chỉ: 92 Lý Thường Kiệt, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 0233 3855 126 Email: hqquangtri@customs.gov.vn Website: http://www.haiquan.quangtri.gov.vn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại / Fax

Đường dây nóng

Hộp thư điện tử

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

0233.3877253

Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

xã Ango, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

0233.506135

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt

thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0233.3824325

Đội kiểm soát Hải quan

Km 58+400, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

0233.3880973

Đội kiểm soát phòng chống ma túy

Km 73, Thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

0233.3877294

PV