Cục Hải quan Quảng Bình

- 16:43 | 16/01/2019

Điện thoại: 052.3822566 Fax: 052.3822711 Email: hqquangbinh@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanquangbinh.gov.vn

1. Đội Kiểm soát Hải quan - Địa chỉ: Đường 36m, phường Đức Ninh Đông-TP.Đồng Hới, Quảng Bình - ĐT: (052)3820668 - Email: doikiemsoathaiquan@yahoo.com - Cơ sở Đội tàu: Xã Bắc Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La - Địa chỉ: Xã Thanh Trạch- huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình - ĐT: (052) 3866670- 3820189 - Fax: (052)3866554

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo - Địa chỉ: Xã Dân Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình - ĐT: (052)3575033 - Fax: (052) 3575010

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng - Địa chỉ: Xã Thượng Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình - ĐT: 0992.752.002 – 0992.752.004

5. Chi cục KTSTQ - ĐT: 052.3829962 - Fax: 052.3829962