Cục Hải quan Kiên Giang

- 16:44 | 16/01/2019

Địa chỉ: 16 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Email: vanphong@kgcustoms.gov.vn Website: http://www.kgcustoms.gov.vn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại / Fax

Đường dây nóng

Hộp thư điện tử

Chi cục HQCK quốc tế Hà Tiên

Xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

3851046

3852033

hatien@kgcustoms.gov.vn

hatien.hqkg@customs.gov.vn

Đội Nghiệp vụ cửa khẩu Giang Thành

Ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

3760096

giangthanh@kgcustoms.gov.vn

giangthanh.hqkg@customs.gov.vn

Đội Nghiệp vụ cửa khẩu cảng Hòn Chông

Ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

3759341

honchong@kgcustoms.gov.vn

honchong.hqkg@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan Rạch Giá

16 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

3947379

hqkg@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan Phú Quốc

6A Bạch Đằng, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú quốc, tỉnh Kiên Giang

3846445

phuquoc@kgcustoms.gov.vn

PV