Cục Hải quan Kiên Giang

- 16:44 | 16/01/2019

Điện thoại: 077.3949590 Fax: 077.3862940 Email: hqkiengiang@customs.gov.vn Website: http://www.kgcustoms.gov.vn

1. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên:
- Tên chi cục: Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên;
- Địa chỉ: Ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;
- Số ĐT: 077.3852033- Fax: 077.3851083

2. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Chông:
- Tên chi cục: Chi cục Hải quan cảng Hòn Chông;
- Địa chỉ: Ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;
- Số ĐT: 077.3759341
- Fax: 077.3854329.

3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành:
- Tên chi cục: Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Giang Thành;
- Địa chỉ: Ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang;
- Số ĐT: 077.3760096
- Fax: 077.3760095;

4. Chi cục Hải quan Phú Quốc:
- Tên chi cục: Chị cục Hải quan Phú Quốc
- Địa chỉ: số 06 đường Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Số ĐT: 077.3846445