Cục Hải quan Cần Thơ

- 16:50 | 16/01/2019

Điện thoại: 0710.3841086 Fax: 0710.3841118 Email: hqcantho@customs.gov.vn Website: http://www.haiquancantho.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 18 đường Lê Hồng Phong, phương Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

- ĐT: 0710.3841.087

- Fax: 0710.3841.087

2. Chi cục Hải quan Tây Đô:

- ĐT: 0710.3841119

- Fax: 0710.3880696

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long

- ĐT: 0710.3823360

- Fax: 0710.3823360

4. Chi cục Hải quan Sóc Trăng

- ĐT: 0710.3637555

- Fax: 079.3637556

5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 0710.3886406