Công ty Tân Tạo giải trình khi cổ phiếu bị vào diện cảnh báo

13:32 | 20/09/2022

(HQ Online) - Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo vừa có văn bản giải trình và phương án khắc phục việc cổ phiếu ITA bị đưa vào diện cảnh báo.

Công ty con của Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế thuế hơn 61 tỷ đồng
Cổ phiếu Vietnam Airlines bị cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết
Cổ phiếu ITA của Tân Tạo hiện đang trong diện cảnh báo. Ảnh: ST
Cổ phiếu ITA của Tân Tạo hiện đang trong diện cảnh báo. Ảnh: ST

Tại văn bản này, Công ty Tân Tạo cho rằng những vi phạm mà Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) liệt kê cho công ty vào diện cảnh báo là không trọng yếu, thuộc về những lỗi biểu mẫu hành chính. Công ty Tân Tạo cho rằng, HoSE có thể nhắc nhở riêng để công ty bổ sung, làm lại biểu mẫu.

“Những yêu cầu của HoSE là bất bình thường và Tân Tạo đang bị đối xử bất bình đăng với các công ty niêm yết khác” – văn bản của Tân Tạo nêu rõ.

Trước đó, ngày 26/8, HoSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo từ ngày 6/9 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Giải trình về vấn đề này, Tân Tạo cho biết, trong năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã thực hiện giao dịch với các bên liên quan, các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và đã được trình bày cụ thể, đầy đủ trong báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Ngoài ra, công ty đã có biên bản họp và nghị quyết HĐQT về việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các khách hàng, đối tác, bao gồm giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Do đó mỗi giao dịch phát sinh với bên liên quan, công ty không phải công bố từng biên bản họp, nghị quyết.

Ngày 14/9, ITA đã gửi HoSE các tài liệu sửa đổi, bổ sung các nội dung như hướng dẫn của Sở và đã thực hiện công bố bổ sung các biên bản họp, nghị quyết về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan.

Về việc công bố thông tin bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực công ty, trong tháng 1/2022 và tháng 5/2022, ITA có công văn gửi HoSE về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực và ông Đặng Quang Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc. Song tới tháng 7 và tháng 8/2022, HoSE mới gửi công văn về việc công bố thông tin chưa đúng theo mẫu quy định.

Ngày 22/7 và 26/8, Tân Tạo đã làm lại công văn công bố thông tin và bản cung cấp thông tin người liên quan của hai lãnh đạo này và thực hiện công bố thông tin vào ngày 30/8.

Đối với vấn đề giải trình việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và làm rõ các nội dung liên quan, ITA cho biết đã có văn bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước để giải trình vào ngày 27/7 và 24/8.

Nguyễn Hiền