Công bố dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ

20:39 | 05/06/2020

(HQ Online) - Tối nay, 5/6, Bộ Tài chính đã tung ra bản dự thảo đầu tiên của Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020.

cong bo du thao nghi dinh giam le phi truoc ba Sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ ngay khi ký ban hành Nghị định hướng dẫn
cong bo du thao nghi dinh giam le phi truoc ba Khi nào ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm lệ phí trước bạ?
cong bo du thao nghi dinh giam le phi truoc ba Giảm 50% lệ phí trước bạ có thúc đẩy người tiêu dùng mua ô tô?
cong bo du thao nghi dinh giam le phi truoc ba

Theo dự thảo này, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 1/1/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô quy định tại Điều 1 tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Chia sẻ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Nghị quyết của Chính phủ cũng đã cho phép các bộ, ngành trình Nghị định hướng dẫn theo quy trình rút gọn. Nghị quyết mới ban hành vào ngày 29/5 với rất nhiều nội dung liên quan đến các bộ, ngành, Bộ Tài chính cũng có nhiều nội dung và văn bản cần trình gấp.

“Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến nội bộ, sau đó, dự thảo Nghị định sẽ được thực hiện theo các quy trình xin ý kiến bộ, ngành rồi trình xin ý kiến thành viên Chính phủ. Bộ sẽ cố gắng tối đa để ban hành Nghị định hướng dẫn sớm nhất”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Đặc biệt, trả lời về câu hỏi có được hồi tố giảm lệ phí trước bạ trong thời gian đợi Nghị định được ban hành hay không, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ yêu cầu giảm 50% lệ phí trước bạ để kích cầu tiêu dùng, nên quan điểm của cơ quan soạn thảo Nghị định hướng dẫn là không nên hồi tố.

“Nếu có quy định hồi tố thì sẽ phải trả lại tiền cho những người đã mua xe trước thời điểm có Nghị định hướng dẫn. Điều này phức tạp, không hợp lý, không có tác dụng kích cầu tiêu dùng. Do đó, quy định giảm 50% lệ phí trước bạ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Nghị định hướng dẫn”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu rõ.

H.Vân