Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

14:09 | 13/01/2021

(HQ Online) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Để hàng Việt xuất khẩu không còn “vô danh”
Việt Nam xuất khẩu 1,37 tỷ khẩu trang y tế năm 2020
Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất nhập khẩu cán mốc 60 tỷ USD
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Danh mục xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp. Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12.

Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng. Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng.

Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng. Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.

Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu.

Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Hương Dịu