Việt Nam xuất khẩu 1,37 tỷ khẩu trang y tế năm 2020

15:56 | 11/01/2021

(HQ Online) - Tháng 12/2020 lượng khẩu trang y tế xuất khẩu giảm mạnh so với tháng 11 trước đó.

Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 tỷ khẩu trang y tế
1 tháng xuất khẩu hơn 140 triệu khẩu trang y tế
Xuất khẩu gần 1 tỷ khẩu trang y tế
Việt Nam xuất khẩu 1,37 tỷ khẩu trang y tế năm 2020
Chi tiết lượng khẩu trang y tế xuất khẩu trong năm 2020. Biểu dồ: T.Bình.

Theo thông tin số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2020, cả nước có trên 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là gần 71 triệu chiếc, giảm mạnh 59% so với số lượn​g xuất khẩu trong tháng 11 trước đó.

Như vậy, tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu chiếc khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6 với hơn 236 triệu chiếc.

Tuy nhiên, sang tháng 7 và tháng 8, lượng khẩu trang y tế xuất khẩu sụt giảm sau khi Việt Nam có làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai.

Tuy nhiên, từ tháng 9 lượng khẩu trang y tế có xu hướng tăng trở lại và duy trì đà tăng trong 3 tháng liên tiếp gần đây (tháng 9, 10 và 11).

Thái Bình