Văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 79/2018/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực