Văn bản: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Tên văn bản: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 69/2018/QH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực