Văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 160/2018/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực