Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 161/2018/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực