Văn bản: Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Tên văn bản: Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
Ngày hết hiệu lực: 15/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 48/2018/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực