Văn bản: Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa

Tên văn bản: Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu:
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực