2 tháng đầu năm có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD

13:33 | 28/02/2022

(HQ Online) - Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 10,2%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Việt Nam nhập siêu gần 4 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2
Infographics: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng 1/2022
Gần 60 triệu USD hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo tháng đầu năm
Xuất nhập khẩu khởi sắc tháng đầu năm, đạt hơn 60 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng ấn tượng những tháng đầu năm góp phần tăng thu XNK.	 Ảnh: T.Bình
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng ấn tượng những tháng đầu năm góp phần tăng thu xuất nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2022 ước đạt 25,28 tỷ USD, giảm 14,2% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,28 tỷ USD, giảm 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỷ USD, giảm 12,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2022 tăng 21,9%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 22,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%; trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%.

2 tháng đầu năm, thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch ước đạt 20,8 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2022 ước tính nhập siêu 2,34 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD); trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỷ USD.

Xuân Thảo