Văn bản: Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13

Tên văn bản: Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 105/2016/QH13
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực