TPHCM: Gần 3.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động

08:26 | 19/03/2019

(HQ Online) - Trong số hơn 5.700 doanh nghiệp giảm trong 2 tháng đầu năm 2019, có đến gần 3.000 ngưng hoạt động.

tphcm gan 3000 doanh nghiep ngung hoat dong
Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, số doanh nghiệp (mã 10 số) tính đến 28/2/2019 đang hoạt động trên địa bàn TPHCM là 238.927 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp giảm cao hơn số tăng. Cụ thể, số doanh nghiệp tăng là 5.404 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp giảm là 5.722 doanh nghiệp

Phân tích của Cục Thuế TPHCM cho thấy, số doanh nghiệp giảm chủ yếu là do ngưng hoạt động có thời hạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 28/2/2019, chiếm 52% trong tổng số doanh nghiệp giảm.

Liên quan đến quản lý doanh nghiệp nộp thuế nội địa, trong 2 qua, Cục Thuế TPHCM tiếp nhận 230 hồ sơ xét hoàn thuế, giảm 47,25% so với cùng kỳ, tổng số tiền thuế đã được Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn cho người nộp thuế là 1.230 tỷ đồng, giảm 40,85% so với cùng kỳ.

Trong đó, số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 90,98% trên tổng số thuế đã hoàn; số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 8,82% so với tổng số thuế hoàn, các trường hợp khác chiếm 0,2% so với tổng số thuế hoàn.

Lê Thu