Tiêu thụ hơn 1 triệu tấn đường, lợi nhuận “đại gia” mía đường tăng ấn tượng

12:27 | 03/08/2021

(HQ Online) - Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2020-2021 với mức lợi nhuận toàn niên độ tăng trưởng ấn tượng gần 86% so với niên độ trước.

Nhập khẩu đường vẫn ẩn chứa nhiều bất thường
Cổ phiếu mía đường “ngọt lịm” sau tin áp thuế chống bán phá giá
TTC Sugar phát triển được nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: ST
TTC Sugar phát triển được nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: ST

Tính riêng quý 4, TTC Sugar đạt 4.152 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ niên độ trước. Trong đó, doanh thu từ bán đường đạt 3.882 tỷ đồng, tăng 8%; bán mật đường đjat 90 tỷ đồng, tăng 173%. Ngoài ra, TT Sugar còn ghi nhận 29 tỷ đồng doanh thu từ bán điện, 58 tỷ đồng từ bán phân bón và 93 tỷ đồng doanh thu khác.

Doanh thu họat động tài chính cũng đạt 209 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 45%, lên 302 tỷ đồng, trong đó 65% là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 26% và 145%, lên mức 135 tỷ đồg và 196 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm gần 20 tỷ đồng, đạt 195 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tính chung cả niên độ 2020-2021, TTC Sugar cho biết đã tiêu thụ thành công 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ của công ty đạt trên 1 triệu tấn, qua đó mang về doanh thu thuần đạt 14.902 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 675 tỷ đồng tăng 86% so với cùng kỳ. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu của công ty khi các sản phẩm đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95%.Theo TTC Sugar, kết quả này có được là do công ty đã có những chính sách kinh doanh phù hợp và kiểm soát tốt chi phí đầu vào.

Trong niên độ 2020-2021, TTC Sugar đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng thông qua các thương vụ lớn hợp tác với các tổ chức tài chính của Việt Nam và quốc tế. Cụ thể, Công ty đã chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung dài hạn. Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng phạm vi thị trường.

Nguyễn Hiền