Thành viên Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau

10:31 | 08/10/2018

(HQ Online)- Quy định này được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán mà Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi.

thanh vien hoi dong giam sat xo so khong duoc la nguoi co lien quan voi nhau

Hội đồng Giám sát xổ số gồm các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán (gọi tắt là Hội đồng giám sát xổ số), theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính, để giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng.

Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm: Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số là lãnh đạo Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số là đại diện Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Vụ Pháp chế Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ Tài chính; và thư ký kiêm ủy viên Hội đồng giám sát xổ số là lãnh đạo công ty xổ số điện toán.

Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau và không phải là người có liên quan với người quản lý doanh nghiệp công ty xổ số điện toán, bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu.

Hội đồng giám sát xổ số có nhiệm vụ giám sát quá trình quay số mở thưởng của công ty xổ số điện toán theo quy định tại Thông tư này, đảm bảo công khai, minh bạch và trung thực.

Ngay sau khi kết thúc thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại thông tư này, đại diện của Hội đồng giám sát xổ số phải thực hiện khóa máy chủ bằng mật khẩu do Hội đồng giám sát xổ số thiết lập, để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành được vé ngay sau thời điểm này; đồng thời kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định; kiểm tra quá trình hoạt động của các thiết bị quay số mở thưởng trước khi đưa vào sử dụng.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

H.Vân