Ngành Tài chính:

Tháng đầu năm 2019 thu ngân sách nhà nước 144,6 nghìn tỷ đồng

18:21 | 01/02/2019

(HQ Online) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến hết tháng 1/2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán.

thang dau nam 2019 thu ngan sach nha nuoc 1446 nghin ty dong Ngành Thuế phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước
thang dau nam 2019 thu ngan sach nha nuoc 1446 nghin ty dong Địa phương báo "tin mừng" vượt thu ngân sách
thang dau nam 2019 thu ngan sach nha nuoc 1446 nghin ty dong Quyết tâm hoàn thành cao nhất số thu ngân sách năm 2019

Tăng trưởng 7,5%

Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Trong đó, có phân công thực hiện chi tiết đối với từng nội dung, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, tổ chức trực thuộc. Trên cơ sở Kế hoạch hành động nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019 đã đề ra.

thang dau nam 2019 thu ngan sach nha nuoc 1446 nghin ty dong
Thu nội địa bằng 10,3% dự toán. Ảnh: H.V.

Tính đến hết tháng 1/2019, tổng thu NSNN ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 120,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2018. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 12/2018 đến nay có xu hướng phục hồi, song chưa rõ nét; giá dầu Việt Nam thanh toán tháng 01/2019 bình quân đạt khoảng 60 USD/thùng, thấp hơn 5 USD/thùng so giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1/2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Xuất cấp gần 40 nghìn tấn gạo dự trữ

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2019 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán, tập trung đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội và trả nợ lãi đến hạn. Riêng chi đầu tư phát triển, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đạt thấp, khoảng 0,6% dự toán.

Dự kiến vốn thanh toán đến ngày 31/1/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 885.698 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước niên độ 2018 qua Kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Cũng trong tháng 1/2019, thực hiện kiểm soát ước đạt 55.500 tỷ đồng, đạt 5,3% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước niên độ 2019.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp gần 40 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2019 và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Do nhu cầu chi tháng 1/2019 thấp, nên cân đối ngân sách nhà nước về tổng thể có thặng dư (thu lớn hơn chi). Mặc dù vậy, để định hướng sự phát triển của thị trường, trong tháng 1/2019, Bộ Tài chính vẫn thực hiện phát hành 30,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ năm 2019 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước từ ngày 1/1/1995 trở về trước và chi trả lãi đối với thời gian chưa nhận nợ theo đúng quy định.

Hồng Vân