Địa phương báo "tin mừng" vượt thu ngân sách

17:53 | 09/01/2019

(HQ Online)- Tại Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tà chính – ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính chiều 9/1, nhiều địa phương đã báo cáo hoàn thành và vượt thu ngân sách so với dự toán cùng những kết qủa cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

dia phuong bao quottin mungquot vuot thu ngan sach

Ảnh Hồng Vân.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM: Chủ động điều hành thu chi ngân sách

Năm 2018, TP HCM đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 2018 trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngay từ đầu năm, TP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nghiêm túc, tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp như kích cầu đầu tư… Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các ngành các cấp, TP đã vượt qua khó khăn thách thức, giúp GDP tăng cao đạt 8,3%, giá kiểm soát tốt, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô an ninh xã hội. 

Về thu ngân sách, năm 2018, TP đã hoàn thành thu ngân sách được giao với tổng thu đạt 378.542 tỷ đồng. Số thu này tăng 8,65% so với năm 2017. Đối với công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, TP đã quán triệt điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương, sử dụng triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo chi cho đầu tư phát triển. 

Năm 2019, TP HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 399.125 tỷ đồng (tăng 5,93% so với dự toán năm 2018, trong đó thu nội địa tăng 6,3% so với dự toán năm 2018). Đây là nhiệm vụ tương đối khó khăn và TP sẽ phải quyết tâm phấn đấu mới có thể hoàn thành. 

Để hoàn thành dự toán, TP sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tăng thị phần trong và ngoài nước, mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, TP cũng sẽ đề ra các giải pháp để tăng cường khai thác nguồn thu, ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế.

Với công tác kiểm soát chi, TP HCM sẽ điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, định mức đã quy định. Tập trung bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo đúng trọng điểm, đầu tư cho giáo dục, y tế giao thông…  Đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh giám sát và công khai minh bạch ngân sách nhà nước, hạn chế phát sinh tiêu cực.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Cẩn Thơ: Thu nội địa vượt dự toán sau nhiều năm không hoàn thành 

Ngay từ đầu năm 2018 đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết 01 Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, nhờ đó, năm 2018, TP Cần Thờ đã đạt được những kết quả tốt đẹp, hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. 

Theo đó, năm 2018, GDP tăng 7,5%; thành lập mới trên 1500 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng. TP cũng đạt chỉ tiêu xuất khẩu trên 2 tỷ USD và một số mục tiêu về xuất khẩu.

Đáng chú ý, năm 2018, thu ngân sách của TP Cần Thơ đạt 11.306 tỷ đồng, vượt 2% so với dự toán. Như vậy sau 3 năm liên tiếp không hoàn thành, năm qua TP Cần Thơ đã vượt chỉ tiêu thu nội địa và Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Năm 2019, TP Cần Thơ được giao dự toán là 11.040 tỷ đônf và trong đó số thu của Hải quan là hơn 1.000 tỷ đồng. Căn cứ theo nghị quyết 01 của Chính Phủ, ngay từ đầu năm TP đã triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. TP phấn đấu đạt kết quả của nhiệm vụ thu năm 2019 là thu vượt 5% so với dự toán và đạt tỷ lệ nợ thuế là 5%. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội

Năm 2018, TP Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 68.829 tỷ đồng. Trong đó tốc độ tăng trưởng GDP đạt tỷ lệ 16,2%. Cùng với đó 1 số chỉ tiêu như công nghiệp tăng 25%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25%..

Để góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, TP Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo 1 số giải pháp cụ thể, ban hành giải pháp chỉ đạo về thu chi ngân sách và chống thất thu ngân sách. Năm 2019, TP Hải Phòng cũng sẽ chỉ đạo ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với ngành quản lý thị trường để chống thất thu và gian lận thuế. TP cũng sẽ tăng cường siết chặt thị trường nội địa để chống thất thu thuế.

Tuy năm qua TP đã đạt được nhưng thành tựu cơ bản nhưng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Cụ thể như việc quá tải của hệ thống giao thông, hệ thống cảng biển giao thông chưa tương xứng với quy mô phát triển của TP. TP Hải Phòng kiến nghị Bộ Tài chính tạo điều kiện để TP nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông để tạo điều kiện cho đầu tư và phát triển.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững

Trong năm 2018, tỉnh Đắk Lắk đạt 17/18 các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đây cũng là năm tỉnh thực hiện thu ngân sách cao nhất so với nhiều năm trở lại đây với tổng thu cân đối đạt 5.915 tỷ đồng (đạt 126,4% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 118,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao). 

Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bất động sản phục hồi tốt, tăng trưởng tín dụng cao, môi trường đầu tư của tỉnh cải thiện đáng kể, tạo nguồn thu bền vững. Bên cạnh đó tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp trọng tâm như hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu nợ thuế, tập trung giải quyết các dự án tồn đọng. 

Về chi ngân sách, tổng chi toàn tỉnh đạt 13.900 tỷ (đạt 90,6% dự toán giao). Công tác điều hành quản lý ngân sách của tỉnh chặt chẽ tiết kiệm, tổ chức chi phù hợp với khả năng thu. Cùng với đó đảm bảo chi ngân sách phục vụ đúng mục đích, chế độ và tiết kiệm. 

Năm 2019, tỉnh được giao dự toán thu 6,800 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2017) và chi ngân sách là 16.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, toàn tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt và để ra nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm hoàn thành dự toán được giao.

Tuy nhiên, là một tỉnh còn nhiều khó khăn, Đắk Lắk hiện vẫn đang phải nhận phân bổ ngân sách đến 70%. Do đó việc thực hiện chi còn nhiều khó khăn. Với đặc thù tỉnh sát biên giới có mật độ dân cư thấp, tỷ lệ hộ nghèo khó khăn cao. Cùng với đó địa bàn còn nhiều phức tạp với nhiều hoạt động chống phá thường xuyên diễn ra. Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Tài chính tạo điều kiện quân tâm hỗ trợ để đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới.

Thuỳ Linh- Quang Hùng (lược ghi)