Quyết tâm hoàn thành cao nhất số thu ngân sách năm 2019

08:43 | 08/01/2019

(HQ Online)- ​​Năm 2019, ngành Hải quan được giao chỉ tiêu thu NSNN là 300.500 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này là một nhiệm vụ không đơn giản đối với toàn ngành trong bối cảnh năm 2019 không còn thuận lợi như năm trước. Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) Lưu Mạnh Tưởng đã trả lời phỏng vấn của Báo Hải quan về công tác điều hành thu ngân sách của ngành trong năm 2019.

quyet tam hoan thanh cao nhat so thu ngan sach nam 2019

Dự toán về công tác thu NSNN của ngành Hải quan, ông có thể đánh giá những tác động sẽ ảnh hưởng tới số thu của ngành Hải quan trong năm 2019?

 - Năm 2018 công tác thu NSNN của ngành Hải quan đã đạt được kết quả cao nhờ nhiều yếu tố. Trong đó, có thể kể đến một số yếu tố khách quan giúp tăng thu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được trong năm 2018 và hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, kim ngạch XNK đều tăng cao so với khi xây dựng dự toán năm 2017. Đặc biệt là mặt hàng xăng dầu- một mặt hàng tác động rất lớn tới số thu của toàn ngành Hải quan, đều tăng cả về lượng (do Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm hoạt động) và trị giá (tăng từ 50 USD/thùng khi xây dựng dự toán lên 70 USD/thùng) đã giúp cho số thu của ngành Hải quan từ mặt hàng này tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với khi xây dựng dự toán.

Tuy nhiên, theo nhận định, công tác thu NSNN của ngành Hải quan trong năm 2019 sẽ không còn thuận lợi như năm 2018, với chỉ tiêu dự toán giao là 300.500 tỷ đồng dựa trên cơ sở dự báo tăng trưởng 6,7% GDP, giá dầu thô 50 USD/thùng, tốc độ tăng kim ngạch XK là 7,5%/năm, kim ngạch NK 7,4%/năm.

Trong đó, yếu tố giúp tăng thu của năm 2018 là mặt hàng xăng dầu thì đến năm 2019 sẽ không còn bởi hiện Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động, đã có sản phẩm xuất ra thị trường; giá xăng dầu NK trong những ngày đầu năm 2019 đã giảm mạnh, cùng với đó là tiếp tục ảnh hưởng sâu của các Hiệp định FTA; chính sách ưu đãi thuế áp dụng đối với linh kiện ô tô NK để sản xuất lắp ráp trong nước tiếp tục được thực hiện... Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN của năm 2019 là 300.500 tỷ đồng trong bối cảnh không thuận lợi như năm 2018 do một loạt các yếu tố giảm thu xuất hiện như đã nêu trên là một thách thức lớn đối với ngành Hải quan.

Là đơn vị quản lý và điều hành số thu ngân sách của ngành Hải quan, Cục Thuế XNK có giải pháp gì tham mưu với lãnh đạo Tổng cục để thu đạt và vượt chỉ tiêu này, thưa ông?

- Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, theo đó, với quyết tâm  hoàn thành cao nhất số thu ngân sách năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế XNK sẽ tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. Trong đó, tiếp tục thực hiện những giải pháp thu ngân sách năm 2018 đã thực hiện có hiệu quả; đồng thời bám sát tình hình thu ngân sách, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ cùng các cục hải quan tỉnh, thành phố, các đơn vị vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục tích cực thực hiện các giải pháp thu ngân sách.  Cục Thuế XNK đã đưa ra một số giải pháp đảm bảo thu NSNN năm 2019, cụ thể:

Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động XNK. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử 24/7 đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Tiếp tục áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu NSNN ngay từ đầu năm 2019, tăng cường ra soát, nắm chắc các nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN, chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Cục Thuế XNK cũng chú trọng vào các giải pháp để chống thất thu NSNN như: Tập trung  rà soát nắm chắc tình hình nợ thuế của DN, đưa ra những biện pháp xử lý theo đúng quy định, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi sợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các DN nợ thuế, không để phát sinh nợ mới. Nhất định không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018.

Chủ động rà soát, kiểm tra và phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực miễn, giảm, hoàn thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá hay xuất xứ của hàng hóa, từ đó thực hiện truy thu, ấn định thuế, góp phần tăng thu ngân sách.

Tập trung phân tích, xác định dấu hiệu nghi vấn và phối hợp với các cục nghiệp vụ khác tổ chức kiểm tra, thanh tra những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung vào các trường hợp hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư, hàng hóa miễn thuế nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Cùng với đó, nâng cao công tác quản lý, thu thập thông tin, dự báo tình hình, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cho CBCC hải quan.

Xin cảm ơn ông!

Thu Trang (thực hiện)