Sẽ bổ sung quy định đảm bảo quản lý kho ngoại quan

17:59 | 20/07/2021

(HQ Online) - Việc xử lý và thời hạn xử lý đối với hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan hay quy định cụ thể thời hạn hàng hóa được lưu giữ tại cửa khẩu xuất sau khi đã đưa ra khỏi kho ngoại quan và cơ chế quản lý trong trường hợp không xuất được... là những vấn đề được sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Đảm bảo quản lý hải quan trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Tăng cường quản lý hàng gửi kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất
Thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài phải thực hiện theo quy định nào?
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). 	Ảnh: N.Linh
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Phát sinh vướng mắc về thời hạn lưu giữ

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay việc quản lý kho ngoại quan được quy định từ Điều 83 đến Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, trong đó quy định các nội dung về: thủ tục hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan, các vấn đề liên quan đến thuê kho ngoại quan, giám sát hải quan đối với kho ngoại quan.

Tuy nhiên trong quá trình giám sát hải quan phát sinh một số vướng mắc, bất cập về thời hạn lưu giữ (trong kho ngoại quan, sau khi xuất ra kho ngoại quan và lưu giữ tại cửa khẩu xuất); hay về việc tiêu hủy hàng hóa chưa quy định về nội dung xử lý đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đã quá hạn gửi kho ngoại quan theo yêu cầu của chủ sở hữu hàng hóa và việc xử lý đối với hàng xuất kho ngoại đã đưa lên cửa khẩu xuất nhưng không xuất được phải đưa trở lại kho ngoại quan trong thời hạn 15 ngày.

Ngoài ra, chưa có quy định về biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp chủ hàng không chấp hành việc đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan khi hết thời hạn gửi theo quy định là buộc phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập ban đầu, do đó chưa có căn cứ để thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay, khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu ra nước ngoài chỉ thực hiện khai báo vận chuyển dẫn đến một số bất cập trong việc kiểm tra, giám sát hải quan do người khai hải quan không khai báo thông tin chi tiết hàng hóa, mà chỉ lựa chọn một số mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong lô hàng xuất khẩu để khai báo.

Do vậy, theo Tổng cục Hải quan, cần sửa đổi quy định về thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của cơ quan Hải quan.

Làm rõ cơ chế quản lý trong trường hợp không xuất được

Dự kiến sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, 6 Điều 86 theo hướng: hướng dẫn việc xử lý và thời hạn xử lý đối với hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan, nhưng chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan.

Hướng dẫn thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với trường hợp chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ hàng hóa đang lưu giữ trong kho ngoại quan.

Quy định cụ thể thời hạn hàng hóa được lưu giữ tại cửa khẩu xuất sau khi đã đưa ra khỏi kho ngoại quan và cơ chế quản lý trong trường hợp không xuất được.

Cụ thể sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, 6 Điều 86 như sau: “4. Quá thời hạn gửi kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan, nếu chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan thì cơ quan hải quan xử lý vi phạm theo quy định và buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

5. Trường hợp chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ thì cơ quan hải quan thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Hàng hóa đã đưa ra khỏi kho ngoại quan chỉ được phép lưu giữ trong khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất không quá 15 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu xuất. Quá thời hạn nêu trên nếu hàng hóa không xuất được và còn thời hạn lưu giữ trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan, chủ hàng phải có văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành đề nghị cơ quan hải quan cho phép đưa hàng hóa vào gửi kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan ban đầu hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu, biên giới và thực hiện thủ tục như đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tổng thời gian lưu giữ hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan.

Trường hợp chủ hàng không có văn bản đề nghị đưa hàng hóa vào gửi kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan ban đầu hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu, biên giới thì cơ quan hải quan xử lý vi phạm theo quy định và buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập ban đầu trong thời hạn 15 ngày, nếu chủ hàng không đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, cơ quan hải quan thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, Tổng cục Hải quan cũng bổ sung quy định tại Điều 88 theo hướng: hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan.

Bổ sung quy định về thủ tục tiêu hủy hàng hóa trong quá trình lưu kho hoặc lưu giữ tại cửa khẩu xuất và việc xử lý hàng hóa tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan theo hướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục.

N.Linh