Rà soát trường hợp thay đổi trị giá hải quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành

09:25 | 03/01/2023

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ hàng hóa có áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành để phát hiện các trường hợp chưa xác định đúng thì phải xác định lại trị giá hải quan.

Tăng cường kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK
Xác định trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu
Khai báo trị giá hải quan trong một số trường hợp đặc thù

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai công tác xác định trị giá hải quan của hàng hóa NK có áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành, có khả năng thay đổi trị giá hải quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Liên quan đến vấn đề này, khoản 3 Điều 86 Luật Hải quan; khoản 2 Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ, trị giá hải quan của hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: H.Nụ

Khi xác định trị giá hải quan cho hàng hóa NK, yêu cầu công chức Hải quan phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định giá thực tế đến cửa khẩu nhập đầu tiên để áp dụng đúng phương pháp và xác định đúng trị giá của hàng hóa.

Đối với một số mặt hàng có các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo quy định của các chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành (ví dụ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biển, rượu, bia, động cơ, máy lạnh, ô tô...), khi tiếp nhận và kiểm tra việc kê khai tờ khai hải quan, công chức Hải quan kiểm tra tên hàng do người khai hải quan kê khai, nếu chưa đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định trị giá của hàng hóa (hướng dẫn tại Điều 4 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 5/6/2018 của Tổng cục Hải quan) thì phải hướng dẫn để người khai hải quan khai bổ sung.

Sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, nếu kết quả kiểm tra chuyện ngành có những yếu tố mô tả chưa thống nhất với hàng hóa được kê khai khi đăng ký tờ khai hải quan thì chi cục hải quan phải trao đổi chi tiết với cơ quan quản lý chuyên ngành để làm rõ.

Trường hợp những yếu tố mô tả theo kết quả kiểm tra chuyên ngành có ảnh hưởng đến việc xác định trị giá hải quan (ví dụ thay đổi về model của động cơ, thông số, đặc tính kỹ thuật, thay đổi về phẩm cấp của sản phẩm thực phẩm, thay đổi về option của xe du lịch...) thì phải tập hợp đầy đủ các chứng từ, tài liệu, thông tin để xác định lại trị giá hải quan theo đúng thực tế hàng hóa NK, ấn định thuế, xử lý vi phạm theo quy định.

Để các đơn vị triển khai các quy định mang lại kết quả cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức ra soát toàn bộ các trường hợp như nêu ở trên để phát hiện các trường hợp chưa xác định đúng thì phải xác định lại trị giá hải quan. Đồng thời, xem xét và xử lý trách nhiệm của CBCC Hải quan có liên quan theo quy định tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan.

Nụ Bùi