Phong tỏa tài khoản một doanh nghiệp để thu hồi số nợ gần 9 tỷ đồng

16:33 | 26/11/2021

(HQ Online) - Do không chấp hành thông báo của cơ quan Hải quan về số tiền nợ thuế gần 9 tỷ đồng, một doanh nghiệp đã bị phong tỏa tài khoản để đảm bảo thu hồi nợ cho ngân sách nhà nước.

Một doanh nghiệp bị cưỡng chế trích tài khoản gần 9 tỷ đồng nợ thuế
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM.	Ảnh: T.H
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế theo Luật Quản lý thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Bao bì Giấy Song Mỹ (địa chỉ: số 377 Ấp Chánh, Xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mã số thuế: 3900405420) mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Phú Nhuận để thi hành Thông báo về tiền thuế nợ số 1975/TB-ĐT ngày 29/10/2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư.

Lý do bị cưỡng chế, Công ty TNHH Bao bì Giấy Song Mỹ không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ thuế của cơ quan Hải quan, với số tiền bị cưỡng chế 8,863 tỷ đồng.

Theo quy định, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư yêu cầu Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Phú Nhuận có trách nhiệm trích tiền tư tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với số tiền nợ thuế nêu trên để nộp vào tài khoản số 7111.0.2995224 mở tại kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Bao Bì Giấy Song Mỹ nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Phú Nhuận vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Lê Thu