Những doanh nghiệp “ấm no” nhờ cổ tức, lãi tiền gửi

15:06 | 04/08/2021

(HQ Online) - Hoạt động tài chính mang về nguồn doanh thu lớn là chiếc “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp thoát lỗ trong gang tấc, thậm chí còn giúp nhiều doanh nghiệp lãi đậm.

Tiêu thụ hơn 1 triệu tấn đường, lợi nhuận “đại gia” mía đường tăng ấn tượng
Số hóa giúp ngân hàng “giảm đau” do Covid
4054-acv
Hoạt động tài chính giúp các doanh nghiệp hàng không thoát lỗ trong bối cảnh doanh thu giảm mạnh do dịch Covid-19. Ảnh: ST

Từ lỗ thành lãi

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp ngành hàng không, khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng trong khi các chi phí cố định vẫn ở mức cao. Báo cáo tài chính quý 2/2021 của Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận lỗ gộp 1.278 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động tài chính mang về cho VJC doanh thu tới 1.757 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, VJC xóa lỗ gộp và lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của VJC, trong số 1.757 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, 132 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi và cho vay, 21 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và 1.603 tỷ đồng là thu nhập tài chính khác.

Tính chung 6 tháng, doanh thu hoạt động tài chính của VJC đạt tới 3.138 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 172%.

Tương tự, một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực hàng không là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng ghi nhận sự đảo chiều ngoạn mục nhờ khoản thu từ hoạt động tài chính. Cụ thể, lãi gộp của ACV chỉ đạt vỏn vẹn 74 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ngốn tới hơn 390 tỷ đồng.

May mắn nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính lên tới 926 tỷ đồng, ACV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 507 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với số lỗ 410 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi gộp của ACV đạt 428 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đảo chiều ngoạn mục, tăng trưởng 11% và đạt 1.369 tỷ đồng nhờ có khoản doanh thu hoạt động tài chính lên tới 1.828 tỷ đồng, tăng 66%. Chi phí tài chính trong nửa đầu năm nay của ACV cũng chỉ ở mức 47 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 427 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của ACV, trong 1.828 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính của 6 tháng đầu năm nay, có 917 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, 871 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ và 38 tỷ đồng cổ tức được chia… Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh là nhờ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ chỉ vỏn vẹn 595 triệu đồng, còn cùng kỳ năm trước 375 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác cũng thoát lỗ nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính là Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC). Cụ thể, báo cáo tài chính quý 2/2021 của PPC ghi nhận lỗ gộp tới 76 tỷ đồng. Nhưng nhờ có 210 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 120 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động tài chính của PPC đạt 329 tỷ đồng, giúp khoản lỗ gộp 46 tỷ đồng đảo chiều thành lãi ròng 259 tỷ đồng.

Trong 329 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính thu về trong nửa đầu năm 2021 của PPC, có 287 tỷ đồng là tiền cổ tức, lợi nhuận được chia, 42 tỷ đồng còn lại là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Từ lãi thành lãi đột biến

Không chỉ giúp nhiều nghiệp thoát lỗ, tại nhiều doanh nghiệp khác, doanh thu tài chính còn giúp mang về khoản lãi đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý 2/2021 của Công ty CP Đường sông miền Nam (SWC) ghi nhận lãi ròng đạt gấp 3 lần quý 2/2020, ở mức 63 tỷ đồng. Để có được kết quả này, bên cạnh sự tăng trưởng của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh còn có sự đóng góp đáng kể của doanh thu tài chính. Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2021 của SWC đạt 226 tỷ đồng giúp mang về 62 tỷ đồng lãi gộp, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2020. Thêm vào đó, doanh thu tài chính cũng tăng còn có sự đóng góp đáng kể của hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận tới gần 54 tỷ đồng, trong khu cùng kỳ năm trước chỉ ở mức gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính của SWC đạt 58 tỷ đồng, trong đó 54 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia. Lãi ròng 6 tháng cũng tăng 158%, đạt 111 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) cũng ghi nhận tới 65 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý 2/2021, tăng rất mạnh so với mức chỉ 8,6 tỷ đồng của quý 2/2020. Trong số này có tới 51 tỷ đồng là lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản thu này.

Khoản thu đột biến từ hoạt động tài chính đã giúp mang về cho HBC 58 tỷ đồng lãi ròng, tăng đột biến so với mức lãi chỉ 2 tỷ đồng trong quý 2/2020, dù lãi gộp trong kỳ có sự sụt giảm 17%.

Doanh thu tài chính cũng là điểm nhấn trong bức tranh kinh doanh quý 2/2021 của Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOS) khi đạt tới 103 tỷ đồng, trong khi quý 2/2020 chỉ ghi nhận 2 tỷ đồng. Kết thúc quý 2/2021, VOS đạt 241 tỷ đồng lãi ròng (cùng kỳ năm trước lỗ 32 tỷ đồng).

Nguyễn Hiền