Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được ghi nhận, giải quyết

11:19 | 12/10/2021

(HQ Online) - Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), liên quan đến 4 kiến nghị của VASEP và 13 hiệp hội doanh nghiệp khác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và giải đáp cụ thể.

Doanh nghiệp 14 ngành hàng đề xuất “Phòng chống dịch theo điểm” phục hồi sản xuất
Bốn kiến nghị hỗ trợ người lao động của 14 hiệp hội ngành hàng
Doanh nghiệp thủy sản sẽ được hỗ trợ
Doanh nghiệp thủy sản sẽ được hỗ trợ vượt qua Covid-19. Ảnh: T.H

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021 về các giải pháp thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trả lời về 4 kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ”, đơn vị này đang xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho đối tượng người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện phương án “1 cung đường 2 điểm đến” tại tất cả các địa phương áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch trong thời gian vừa qua.

Việc miễn đóng kinh phí công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang giao cho Ban chuyên môn nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động để trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền tại kỳ họp tới đây.

Việc tạm dừng thu phí công đoàn và đoàn phí công đoàn cho doanh nghiệp và người lao động đến 30/6/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn hướng dẫn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31/12/22021. Đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành công văn hướng dẫn về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn cho các đoàn viên có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Về việc cho phép Công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư tại doanh nghiệp trả phí test nhanh, chi phí xét nghiệm cho người lao động, hỗ trợ lao động gặp khó khăn: theo Quyết định số 1908/QĐ-LĐ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được chủ động cân đối nguồn tài chính để thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động, kể cả việc chi trả chi phí test nhanh, chi phí test nghiệm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 30/8/2021, 14 hiệp hội ngành hàng đồng loạt ký văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị về các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Lê Thu