Mặt hàng module led 3 màu cơ bản RGB phù hợp phân loại vào nhóm nào?

15:42 | 09/08/2022

(HQ Online) - Đó là vướng mắc mà Cục Hải quan Hải Phòng gặp phải trong quá trình triển khai công tác nghiệp vụ phân loại đối với mặt hàng module LED P10.

Công tác quản lý trị giá hải quan: Cần “chiếc áo” rộng hơn; Bài 1: Bảy năm “được” và “chưa được”
Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi phân loại phù hợp vào nhóm nào?
Kỹ năng phân loại, xác định mã số, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan
Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng

Theo Tổng cục Hải quan, các quy định, hướng dẫn tại Thông tư 14/2015/TT-BTC; Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC đã quy định rõ về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Thông tư 65/2017/TT-BTC; Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Công chức Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, nhóm 85.29 áp dụng cho “Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 dén 85.28”.

Chú giải 2 của Chú giải pháp lý phần 16 quy định: “Theo Chú giải 1 của phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85,47) được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ nội dung các quy định nêu trên và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, đối chiếu với hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện phân loại theo đúng quy định.

Ngoài ra, theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2022), nhóm 85.24 áp dụng cho “Module màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng”.

Nụ Bùi