Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi phân loại phù hợp vào nhóm nào?

14:38 | 08/07/2022

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến phân loại mặt hàng máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Minh Phú phấn đấu xuất khẩu tôm chiếm 25% thị phần thế giới vào năm 2045
Điều chỉnh chính sách để giảm phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Cơ sở phân loại mặt hàng sử dụng sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1, Điều 26 Luật Hải quan quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã quy định rõ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS 2017 nhóm 84.36, 84.38 cho thấy, mặt hàng máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi tùy thuộc đặc điểm cấu tạo, chức năng, công dụng, tài liệu, thông số kỹ thuật, quy mô, phạm vi sử dụng được phân loại vào 2 trường hợp.

Theo đó, trường hợp 1, máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại được thiết kế để sử dụng trực tiếp tại các trang trại chăn nuôi, phù hợp phân loại vào 84.36.

Trường hợp 2, máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại được thiết kế để sản xuất hoặc chế biến công nghiệp, sản phẩm đầu ra được đóng bao để vận chuyển thì phù hợp nhóm 84.38.

Đối chiếu với các quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện phân loại mã số mặt hàng máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi khai báo vào mã số 84.38. Trong đó, ngoài bộ hồ sơ hải quan phải nộp theo quy định, cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị người khai hải quan cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để xác định công dụng, quy mô, phạm vi sử dụng của hàng hóa, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để phân loại và áp dụng mức thuế đúng quy định.

Nụ Bùi