Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư

14:59 | 08/05/2019

(HQ Online) - Bên cạnh xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tại phiên họp ngày 8/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình triển khai những tháng đầu năm 2019.

lam ro trach nhiem nguoi dung dau trong cham tre giai ngan von dau tu Luật Đầu tư công cần áp dụng mạnh mẽ nguyên tắc minh bạch, chịu trách nhiệm cá nhân
lam ro trach nhiem nguoi dung dau trong cham tre giai ngan von dau tu Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư
lam ro trach nhiem nguoi dung dau trong cham tre giai ngan von dau tu Sửa cơ chế đặc thù: Đề xuất tăng mức dư nợ vay cho Hà Nội
lam ro trach nhiem nguoi dung dau trong cham tre giai ngan von dau tu
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải.

Ngân sách đang thặng dự

Báo cáo tại đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, với những diễn biến mới của tình hình kinh tế, cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, chi NSNN trong những tháng cuối năm, hoạt động ngân sách nhà nước năm 2018 đạt kết quả khả quan hơn so với đánh giá trước đây; kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả sử dụng NSNN có tiến bộ.

Về tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, nhà nước cần điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, quyết liệt công tác thu ngân sách; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính, trọng tâm là lĩnh vực Thuế, Hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát, sắp xếp có tổ chức, hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ 2018. Trong đó thu nội địa đạt 36,2% dự toán, tăng 14%. Thu về dầu thô đạt 41% dự toán, giảm 2,2%.

Chi ngân sách 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên đạt 32% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Do chi đang thấp hơn thu nên cơ bản ngân sách có thặng dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Tổng số đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với bảo hiểm xã hội Việt Nam theo nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Bên cạnh những tích cực đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, diễn ra khá nhiều năm, số chuyển nguồn vốn đầu tư công cũng khá lớn.

Áp lực giải ngân những tháng cuối năm lớn

Cho ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với phương án Chính phủ trình và cho rằng, trong điều kiện nhu cầu chi còn lớn, nhiều nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước quan trọng, cấp bách phát sinh thì việc kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn so với dự toán đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, về chi ngân sách địa phương, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ việc chấp hành giao dự toán các khoản chi được Trung ương giao cụ thể đối với một số lĩnh vực: giáo dục, khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường. Đây là những lĩnh vực chi đã được chú trọng ưu tiên bố trí theo các Nghị quyết của Trung ương và được cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Quốc hội hàng năm về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương. Vì vậy, cần phải thực hiện ít nhất bằng mức chi đã được Quốc hội quyết định.

Ông Hải cũng lưu ý, đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân còn chậm, sẽ tạo áp lực khá lớn trong những tháng còn lại. Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ sớm có biện pháp mạnh hơn, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời đề nghị Chính phủ cần khẩn trương chấn chỉnh nâng cao năng lực quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn, đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, hạn chế chuyển nguồn qua các năm.

Một số ý kiến cho rằng, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về số vốn vay đã nhận nợ và số vốn trái phiếu Chính phủ đã phát hành nhưng chậm giải ngân. Qua giám sát, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm…

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương sát sao trong công tác quản lý, tăng cường chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính trong chi ngân sách, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ đã ban hành.

Hồng Vân