Không xử phạt nếu trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

10:41 | 12/03/2020

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu (NK) vi phạm về nhãn.

khong xu phat neu tren nhan goc khong ghi day du cac noi dung bat buoc Khai xuất xứ, ghi nhãn thế nào cho đúng?
khong xu phat neu tren nhan goc khong ghi day du cac noi dung bat buoc Kiểm tra chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, tiếp theo công văn 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; công văn 763/TCHQ-PC ngày 11/2/2020 về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa NK vi phạm về ghi nhãn, ngày 11/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 1512/TCHQ-PC nhằm hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp hàng hóa có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện đối với trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xử phạt.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại Điểm d.2.6 mục 1.1 Phần III.1 Công văn số 5189/TCHQ-QSQL ngày 13/8/2019 và gạch đầu dòng thứ 2 Công văn số 763/TCHQ- PC ngày 11/2/2020.

Đảo Lê