Hướng dẫn ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu

16:46 | 10/04/2022

(HQ Online) - Hàng thuỷ sản nhập khẩu dạng rời, block trần không có bao bì vẫn áp dụng ghi nhãn hàng hoá theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN.

Doanh nghiệp gặp vướng về ghi nhãn đối với hàng thủy sản nhập khẩu
Cập nhật hướng dẫn mới về ghi nhãn hàng hóa
Doanh nghiệp thủy sản sẽ được hỗ trợ
Chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: T.H

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), giải đáp cho các doanh nghiệp thủy sản về vướng mắc trong việc thực hiện quy định ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì, Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có công văn hướng dẫn.

Theo đó, căn cứ các điều khoản thi hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hoá thì nghị định này không bãi bỏ các quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.

Do đó, đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu dạng rời, block trần không có bao bì vẫn áp dụng ghi nhãn hàng hoá theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN.

Trước đó, một số doanh nghiệp phản ánh về bất cập mới phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được ban hành. Theo Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43, đối tượng miễn áp dụng Nghị định 111 và Nghị định 43 bao gồm hàng hóa là nguyên liệu thủy sản nhập khẩu dưới dạng hàng không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

VASEP cho rằng, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43 nhưng không có nội dung sửa đổi liên quan đến bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3 Nghị định 43) nên quy định về hướng dẫn ghi nhãn cho bao bì thương phẩm đối với hàng hóa dạng rời, hoặc đóng khối (block) trần không có bao bì chứa trong container, hầm tàu tại Khoản 2 Điều 3 tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN vẫn còn hiệu lực.

Để thống nhất cách hiểu và công tác thực thi của các cơ quan chức năng (Cơ quan Thú y và cơ quan Hải quan địa phương) trong quá trình XNK được thuận lợi, VASEP đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn cụ thể về ghi nhãn đối với hàng thủy sản nhập khẩu dạng rời, block trần không có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Lê Thu