Không quy định giới hạn tỷ lệ % hàng chuyển đi gia công

16:44 | 25/11/2021

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP không quy định giới hạn tỷ lệ % khi đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại.

Hàng nhập để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công thì không đủ điều kiện miễn thuế
Chưa có quy định khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày để chuyển sang đối tượng miễn thuế nhập khẩu
Nghị định 18 quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ như thế nào?

Công ty TNHH công nghệ Pys Việt Nam đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp công ty chuyển nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu đi gia công lại ở phía đối tác là doanh nghiệp chế xuất và nhận lại thành phẩm để xuất khẩu thì có đủ điều kiện được miễn thuế hay không? Đồng thời có quy định nào về tỷ lệ % được phép di chuyển hàng đi gia công không?

Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu gia công nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu gia công nhập khẩu. Ảnh: T.H

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, hiện nay theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP không quy định giới hạn tỷ lệ % khi đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phầm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê doanh nghiệp chế xuất sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản 2 Điều 12 thì được miễn thuế xuất khẩu nếu doanh nghiệp nội địa đáp ứng đủ quy định.

Trong đó, sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại công văn 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan.

Nụ Bùi