Chưa có quy định khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày để chuyển sang đối tượng miễn thuế nhập khẩu

10:37 | 03/08/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay chưa có quy định về việc khai bổ sung đối với trường hợp quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan để chuyển từ hàng hóa NK thuộc đối tượng nộp thuế NK sang đối tượng miễn thuế NK.

Miễn thuế nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và sử dụng đúng mục đích
Không được miễn thuế nếu đăng ký tờ khai nhập hàng trước ngày thông báo Danh mục miễn thuế
Hàng nhập để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng có được miễn thuế?

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đề nghị hoàn thuế của Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Hiệp định năm 2010) quy định: “Miễn cho Liên doanh thuế hải quan trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư dùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh”.

doanh nghiệp Dầu khí sẽ được hưởng lợi từ giá dầu tăng. Ảnh: ST
Ảnh minh họa. Ảnh: ST

Tại Điều 6 Luật thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11, Điều 4 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định: “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế XK, thuế NK khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Cũng tại Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp hoàn thuế thì không có quy định hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa đã nộp thuế NK nhưng chuyển mục đích sử dụng từ đối tượng nộp thuế sang đối tượng miễn thuế.

Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau: “b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, hiện nay không có quy định về việc khai bổ sung đối với trường hợp quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan để chuyển từ hàng hóa NK thuộc đối tượng nộp thuế NK sang đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, sử dụng lượng dầu DO đã nộp thuế NK, thuế GTGT thuộc các tờ khai phát sinh từ tháng 12/2014 đến hết tháng 5/2016 để phục vụ cho hoạt động chính tại lô 09.1 (thuộc đối tượng miễn thuế theo Điều ước quốc tế) thì không thuộc các trường hợp được khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Do đó, việc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đề nghị được hoàn thuế đối với số hàng hóa nêu trên là không có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Nụ Bùi