IPPG hỗ trợ 3,3 tỷ đồng cứu trợ miền Trung và gia đình 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

19:40 | 18/10/2020

(HQ Online) - Tiên Nguyễn đã đại diện Quỹ Vì cộng đồng của IPPG trao tặng 2 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung và 1,3 tỷ đồng hỗ trợgia đình 13 cán bộchiến sĩ đã hy sinh tại Rào Trăng 3 vừa qua.

IPPG hỗ trợ 3,3 tỷ đồng cứu trợ miền Trung và gia đình 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3
Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPPG Nguyễn Tiên (bên trái) trao tiền hỗ trợ 13 gia đình liệt sỹ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) TP.HCM, Ban cứu trợ TP.HCM tổ chức chương trình "Chung tay hướng về Miền Trung" vào ngày 17/10.

Tham gia chương trình này, Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPPG của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Nguyễn Tiên trao tặng 2 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai lũ lụt. Xúc động với nghĩa cử cao đẹp của 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào trăng 3, tại buổi lễ này, Tập đoàn IPPG đã hổ trợ thêm 1,3 tỷ đồng cho 13 gia đình cán bộ chiến sĩ.

Tính đến 17/10, UBMTTQ TP.HCM, Ban cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận và tiếp nhận đăng ký ủng hộ quỹ Cứu trợ số tiền hơn 7, 4 tỷ đồng và nhiều hiện vật và hàng hóa

Lê Thu