Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

10:59 | 24/01/2019

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan Xổ số điện toán chỉ được quay số tối đa 3 lần một tuần
huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan Khuyến khích người dân lấy hoá đơn bằng cách quay xổ số
huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan Thêm 4 tỉnh có xổ số Vietlott
huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Thông tư này được áp dụng đối với công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Theo dự thảo Thông tư, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm sau đây: Xổ số tự chọn số theo ma trận; Xổ số tự chọn số theo dãy số; Xổ số tự chọn số quay số nhanh; Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Về đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; Là người từ đủ 18 tuổi trở lên; Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Đối với trách nhiệm của người tham gia dự thưởng: Cần tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này. Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định này để làm thủ tục lĩnh thưởng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Về phương thức trả thưởng bao gồm: Phương thức trả thưởng cố định; Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu; Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng.

huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan FPT IS ký hợp đồng về bảo mật an toàn thông tin với Vietlott
huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan Thành viên Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau
huong dan hoat dong kinh doanh xo so tu chon so dien toan Muôn kiểu trúng Jackpot của người mua Vietlott

Thông tư cũng nêu rõ về phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán theo các phương thức sau: Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối; Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động; Thông qua internet, phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh vé xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Thông tư này trên phạm vi cả nước. Địa bàn kinh doanh cụ thể, công ty xổ số điện toán báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện. Đối với địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Dự thảo Thông tư quy định, đại lý xổ số tự chọn số điện toán là tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng với công ty xổ số điện toán để thực hiện tiêu thụ vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý xổ số điện toán được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Các tổ chức, cá nhân này cũng được coi là thực hiện hoạt động đại lý của xổ số tự chọn số điện toán. Đại lý xổ số điện toán có trách nhiệm thông báo cho công ty xổ số điện toán các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số điện toán để phục vụ công tác quản lý thuế.

Về trả thưởng và quản lý vé trúng thưởng

Theo dự thảo Thông tư, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Việc trả thưởng được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán và các đại lý xổ số tự chọn số điện toán được ủy quyền; thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng; đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bí mật thông tin trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Việc ủy quyền lĩnh thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện theo các quy định tại Điều 33 Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Về điều kiện tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán cần có hệ thống, thiết bị xổ số tự chọn số điện toán đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật theo quy định; Các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định.

Hồng Vân