Hướng dẫn cách tính ngày chậm nộp thuế

10:35 | 05/03/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, số ngày tính tiền chậm nộp = tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày DN nộp tiền - 2 ngày (ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế và ngày liền kề trước ngày DN nộp tiền).

cach tinh ngay cham nop thue nhu the nao Quy định, thủ tục phạt chậm nộp thuế còn rối
cach tinh ngay cham nop thue nhu the nao Tính chậm nộp thuế từ thời điểm nào?
cach tinh ngay cham nop thue nhu the nao Tính chậm nộp thuế của DN ưu tiên từ ngày thứ 11 của tháng kế tiếp

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Thanh Hóa liên quan đến công tác thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, hệ thống kế toán thuế tập trung xây dựng cách tính ngày chậm nộp theo hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 4 Khoản 66 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Theo đó, hệ thống kế toán thuế tập trung đã tính đúng số ngày tính tiền chậm nộp.

Cụ thể, số ngày tính tiền chậm nộp = tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày DN nộp tiền - 2 ngày (ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế và ngày liền kề trước ngày DN nộp tiền).

Ví dụ: Ngày 1/3 là ngày hết hạn nộp thuế. Ngày 3/3 là ngày DN nộp tiền thuế. Vậy tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày DN nộp tiền = 3 ngày (gồm các ngày 1, 2 và 3). Theo đó, số ngày tính tiền chậm nộp = 3 – 2 = 1 ngày.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra, rà soát các khoản tiền chậm nộp thuế theo quy định.

Đảo Lê