Hải quan Azebaijan đơn giản hóa thủ tục hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

10:57 | 07/12/2022

(HQ Online) - Phó cao ủy Hải quan Azerbaijan Bahruz Guliyev cho biết, Hải quan Azerbaijan đang thực hiện cải cách hệ thống hải quan.

Tổng cục Hải quan với những dấu ấn nổi bật về cải cách thủ tục, hiện đại hóa
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Đổi mới thủ tục hải quan, cải cách và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Hải quan Azebaijan đơn giản hóa thủ tục hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đó, Hải quan Azerbaijan thực hiện đổi mới nhằm tạo thuận lợi thương mại và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Hệ thống kiểm soát hải quan đang được nâng cấp và đồng bộ hóa với hệ thống của các cơ quan nhà nước có liên quan khác.

“Các hoạt động cải cách được triển khai theo hướng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống vi phạm pháp luật hải quan, trao đổi thông tin ban đầu về hàng hóa, phương tiện với cơ quan các nước khác sẽ góp phần ngăn chặn các hàng vi trốn thuế”, ông Guliyev nhấn mạnh.

Hải quan Azerbaijan đã thông báo cho các doanh nghiệp về việc nâng cao hoạt động nghiệp vụ hải quan với mục tiêu chính là tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu cũng như minh bạch hóa hoạt động hải quan.

Ngọc Loan (theo www.azernews.az)