EU đề xuất hiện đại hoá Tổ chức Hải quan Thế giới hướng tới một trật tự đa phương vững chắc

08:00 | 02/07/2021

(HQ Online) - Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra sáng kiến ​​đề xuất cải cách toàn diện Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) trong chu kỳ chính sách mới của Tổ chức này.

Phiên họp Hội đồng của Tổ chức Hải quan thế giới lần thứ 138
Hải quan hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong tình hình dịch Covid-19
EC đề xuất cho phép khách du lịch đã tiêm phòng từ các nước thứ ba vào EU
EU đề xuất hiện đại hoá Tổ chức Hải quan Thế giới hướng tới một trật tự đa phương vững chắc

Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra sáng kiến ​​đề xuất cải cách toàn diện Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) trong chu kỳ chính sách mới của Tổ chức này. WCO là tổ chức quốc tế có trách nhiệm về các vấn đề toàn cầu, đề ra các tiêu chuẩn quốc tế và hành động chung trong lĩnh vực hải quan. Sáng kiến ​​hiện đại hóa mà EU đưa ra được cho là sẽ giúp củng cố vị thế của WCO như một thể chế đa phương chủ chốt và giúp tổ chức này giải quyết những vấn đề nảy sinh trong môi trường thương mại quốc tế vốn luôn thay đổi như hiện nay. Đồng thời, đề xuất này còn hỗ trợ WCO tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh. Trong phiên họp thường niên của Hội đồng Hợp tác Hải quan vào cuối tháng 6 này, sáng kiến đổi mới ​​của EU sẽ được trình bày để các thành viên WCO tham gia phiên họp trực tuyến biết và đóng góp xây dựng.

Hiện nay, WCO có hơn 180 thành viên, bao gồm EU và các nước thành viên trên toàn thế giới và là tổ chức toàn cầu duy nhất quản lý các vấn đề về hải quan. WCO đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý hải quan như thông quan tại biên giới, kiểm soát chống buôn lậu, thu thuế… cũng như những vấn đề liên quan đến thương mại, an ninh và vận tải quốc tế. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập cách đây gần 65 năm, WCO chưa từng trải qua một cuộc cải cách toàn diện bất chấp những biến chuyển sâu sắc của thương mại quốc tế và những thách thức mới mà các cơ quan Hải quan quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt. Đối mặt với những vấn đề đặt ra, EU nhận thấy sự cần thiết phải xác định thứ tự ưu tiên rõ ràng hơn trong hoạt động của WCO để đảm bảo phù hợp với những thách thức trong những thập kỷ tiếp theo, góp phần cải thiện quy trình quản lý, ra quyết định cũng như nâng cao hiệu quả của tổ chức quốc tế này.

Sáng kiến ​​hiện đại hóa do EU đưa ra dưới dạng một loạt khuyến nghị nhấn mạnh những hoạt động cốt lõi của WCO, nhưng đồng thời cung cấp một định hướng rõ ràng đối với công việc trong tương lai để có thể cải thiện vị thế quốc tế và thúc đẩy thương mại an toàn, bảo mật và hợp pháp. Tóm lại, đề xuất của EU bao gồm cách tiếp cận ba bước, hướng tới cải cách chiến lược như sau:

Thứ nhất, WCO nên tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên chiến lược phản ánh những thách thức quan trọng nhất của thế kỷ 21. Đặc biệt, WCO nên tập trung vào số hóa hải quan và sử dụng dữ liệu, bao gồm cả việc đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự gia tăng thương mại điện tử và trao đổi thông tin; đóng góp của cơ quan Hải quan vào việc bảo vệ môi trường và chương trình nghị sự xanh; phát triển các phương pháp tiếp cận một cửa và phối hợp quản lý biên giới để đơn giản hóa thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; và tăng cường quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan.

Thứ hai, các phương pháp quản trị tại WCO cần được quan tâm hơn nữa để tổ chức có thể phát huy hết vai trò của mình trong một môi trường quốc tế năng động. Phải cải thiện tính minh bạch, thể chế và quy trình ra quyết định, đồng thời tận dụng tốt nhất các nguồn lực sẵn có.

Thứ ba, các công cụ mà WCO có được từ nguồn tài trợ cần được sử dụng một cách hiệu quả nhất để đảm bảo tính bền vững lâu dài của Tổ chức nhằm nâng cao vị thế trong cấu trúc đa phương toàn cầu, đặc biệt như là một phần của quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đề xuất của EU phù hợp với các mục tiêu được nêu trong Thông báo gần đây của Ủy ban châu Âu (EC) về đánh giá chính sách thương mại. Trong đó, đặc biệt là yêu cầu đưa ra quy tắc giao dịch dựa trên những quy định thương mại sẵn có để tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng cũng như hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh. Sáng kiến ​​như vậy cũng nhất quán với chiến lược của EC và Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) nhằm phục hồi và củng cố trật tự đa phương. Từ đó, vai trò của EU cũng sẽ được củng cố để cộng đồng có được vai trò hàng đầu trong các tổ chức đa phương.

Sau phiên họp của Hội đồng Hợp tác Hải quan lần này, WCO dự kiến ​​sẽ thảo luận sâu hơn về sáng kiến ​​hiện đại hóa của EU trong các cuộc họp tiếp theo và đưa nội dung này vào chiến lược phát triển cho chu kỳ chính sách mới của Tổ chức này.

Vân Anh