Điều kiện để được xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng nhập khẩu

09:32 | 21/09/2022

(HQ Online) - Công ty CP chuỗi cung ứng quốc tế (gọi tắt là DN) vừa có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng nhập khẩu.

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dược liệu nhập khẩu
Hàng hóa nhập khẩu bị mất cắp không thuộc trường hợp được giảm thuế

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá. Và qua xét hồ xem sơ do DN gửi kèm theo và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan nhận thấy về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá của DN chỉ có Hợp đồng nguyên tắc. Trong đó, nội dung của Hợp đồng nguyên tắc nêu nguyên liệu bao bì phải được đặt hàng bằng văn bản (đơn đặt hàng). Theo khai báo trên tờ khai hải quan thì hàng hóa được nhập khẩu theo các đơn hàng cụ thể.

Tuy nhiên, hồ sơ của DN gửi kèm theo không có các đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, Hợp đồng nguyên tắc nguyên liệu bao bì được lập ngày 24/2/2022 nhưng tại điểm 9.1 của Hợp đồng này ghi: “Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021”. Ngoài ra, hồ sơ mà DN gửi cũng không có bảng công bố giảm giá của người bán.

Công chức Hải quan Vinh (Nghệ An) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Vinh (Nghệ An) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục Hải quan cho rằng, nội dung hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá của DN về phương thức thanh toán không đáp ứng điều kiện tại tiết d. 1.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 9/2015/TT-BTC quy định thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hoá nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán.

Trong hồ sơ DN gửi đề nghị có mâu thuẫn bởi khoản đề nghị giảm giá thuộc loại giảm giá theo số lượng mua bán. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm giá đề nghị không phù hợp với tỷ lệ giảm giá nêu tại Hợp đồng nguyên tắc.

Cụ thể, tỷ lệ giảm giá ghi tại bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa là 28% đối với hộp 110 ml và 19,5% đối với hộp 180 ml, trong khi đó, tại phụ lục 2 Hợp đồng nguyên tắc lại ghi, mức chỉ tiêu sản lượng dưới 350 triệu hộp/năm sẽ giảm 23.0% giá hóa đơn của giấy đóng gói 125 ml dành cho sữa 110 ml và giảm 16.0% giá hóa đơn của giấy đóng gói 200 ml dùng cho sữa 180 ml.

Ngoài ra, tại bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa, DN có thống kê các tờ khai đang đề nghị giảm giá, qua tra cứu trên hệ thống, cơ quan Hải quan nhận thấy thì có 3 tờ khai đăng ký làm thủ tục năm 2021, không phải năm 2022 như DN thống kê tại bảng kê. Những tờ khai đăng ký năm 2021 này phát sinh trước ngày ký kết Hợp đồng nguyên tắc. Mặt khác, tại ô “chi tiết khai trị giá” của các tờ khai đăng ký năm 2021 này DN khai báo: tờ khai được áp dụng chính sách giảm giá theo điều 4 của thỏa thuận thương mại SIG & TH SC – Commercial Agreement/ tháng 10/2014.

Đặc biệt, hồ sơ gửi kèm các chứng từ thanh toán (lệnh chuyển tiền), nhưng chứng từ thanh toán cho nhiều đơn đặt hàng khác nhau và hồ sơ không gửi kèm các đơn đặt hàng liên quan nên không có cơ sở để kiểm tra các chứng từ này.

Với kết quả rà soát trên, Tổng cục Hải quan cho biết, lô hàng nhập khẩu tại các tờ khai do DN đề nghị không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Nụ Bùi