Điện lực AES Mông Dương và Vĩnh Tân 1 năm 2019 nộp ngân sách hơn nghìn tỷ đồng

15:11 | 27/01/2021

(HQ Online) - Do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao nên hai dự án lớn của khu vực FDI thuộc lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh điện là Vĩnh Tân 1 và Điện lực AES Mông Dương có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức cao và cao hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.

Nhà đầu tư Nhà đầu tư "vỡ mộng" khi Cục Điện lực lên tiếng về điện mặt trời mái nhà

(HQ Online) - Các hệ thống điện mặt trời lắp trên khung giá đỡ trên hồ, ao nuôi tôm, trồng cây nông nghiệp công nghệ ...

Điện lực AES Mông Dương và Vĩnh Tân 1 năm 2019 nộp ngân sách hơn nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả phân tích tổng hợp báo cáo tài chính năm 2019 của các DN có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ Tài chính, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 DN dự án trên là tốt.

Với Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, DN dự án BOT này được vận hành thương mại từ tháng 7/2018, thời hạn hoạt động 25 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Theo Bộ Tài chính, tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Điện lực Vĩnh Tân 1 là 40.781 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 7.153 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 33.628 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vĩnh Tân 1 tại thời điểm cuối năm 2019 là 28.577 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 4.783 tỷ đồng, nợ dài hạn là 23.794 tỷ đồng.

Về vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu của DN này là 12.204 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 7.837 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 4.075 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,34 lần, thấp hơn mức tối đa quy định tại Hợp đồng BOT là 4 lần.

“Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,50 lần và hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,28 lần ở mức lành mạnh”, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo báo cáo, tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của Điện lực Vĩnh Tân 1 năm 2019 là 15.230 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 3.610 tỷ đồng.

Năm 2019, Điện lực Vĩnh Tân 1 nộp NSNN 508 tỷ đồng.

Ở phía Bắc, tính đến nay dự án BOT Điện lực AES Mông Dương đã vận hành thương mại được 6 năm, kể từ thời điểm tháng 3/2015. Dự án này có thời hạn hoạt động 25 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương là 36.331 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.569 tỷ đồng (hàng tồn kho là 883 tỷ đồng), tài sản dài hạn là 31.762 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2019 là 25.976 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 4.046 tỷ đồng, nợ dài hạn là 21.930 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu là 10.355 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 7.796 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối là 1.788 tỷ đồng.

Cũng như Vĩnh Tân 1, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DN này là 2,51 lần, thấp hơn mức tối đa quy định tại Hợp đồng BOT là 4 lần.

“Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,13 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,91 lần ở dưới ngưỡng hợp lý cho thấy Công ty có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ”, Bộ Tài chính lưu ý.

Tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của Công ty năm 2019 là 13.745 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 1.917 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.915 tỷ đồng.

Điện lực AES Mông Dương nộp NSNN 571 tỷ đồng trong năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, nhìn chung, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 DN dự án trên trong lĩnh vực sản xuất điện là tốt. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của hai DN này ở mức cao và cao hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là do DN được sử dụng đòn bẩy tài chính cao theo pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư và theo Hợp đồng BOT ký với Bộ Công Thương.

Khả năng sinh lời của 2 DN này cũng cao hơn so với số liệu bình quân chung của nhóm ngành "Sản xuất, phân phối, kinh doanh điện".

Cụ thể, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) sau thuế của Vĩnh Tân là 30% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) sau thuế là 9%. Nhiệt điện Mông Dương có ROE sau thuế của là 18% và ROA sau thuế là 5%.

Trong khi đó, bình quân chung của nhóm ngành có ROE là 10,8% và ROA là 2,75%.

Hoài Anh