Đẩy mạnh tuyên truyền tình hình giải quyết kiến nghị để cử tri biết

16:08 | 20/05/2019

(HQ Online) - Tiếp tục phiên họp sáng ngày 20/5, Quốc hội nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

day manh tuyen truyen tinh hinh giai quyet kien nghi de cu tri biet Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư
day manh tuyen truyen tinh hinh giai quyet kien nghi de cu tri biet Người dân mong sớm giải quyết dứt điểm sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm
day manh tuyen truyen tinh hinh giai quyet kien nghi de cu tri biet Đưa nội dung chống xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát của Quốc hội
day manh tuyen truyen tinh hinh giai quyet kien nghi de cu tri biet
Ông Trần Thanh Mẫn báo cáo trước Quốc hội.

Tiếp nhận 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay: Cử tri, bên cạnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, cử tri, nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; xuất hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang,…

Trong các kiến nghị gửi về, cử tri, nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội,…

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cả nước kiến nghị những vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: việc quản lý đất đai, tài sản công chưa chặt chẽ gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; việc tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia thiếu tính đồng bộ; chậm tiến độ trong đầu tư công; một số dự án “treo” gây lãng phí; việc chủ động thông tin những vấn đề người dân quan tâm và công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với người dân ở một số nơi chưa được quan tâm thực sự,…

day manh tuyen truyen tinh hinh giai quyet kien nghi de cu tri biet
Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu lên các vấn đề cử tri quan tâm.

Giảm dần số kiến nghị, yêu cầu cung cấp thông tin

Cũng liên quan đến các kiến nghị cử tri, báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập hợp được 2.293 kiến nghị cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, có 57 kiến nghị liên quan đến các hoạt động của Quốc hội (chiếm 2,49%); 2.174 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành (chiếm 94,81%); 56 kiến nghị liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (chiếm 2,44%); 6 kiến nghị liên quan đến công tác của các cơ quan, tổ chức khác ở trung ương (chiếm 0,26%).

Đến nay đã có 2.290 kiến nghị được xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển.

Nhìn chung, cử tri đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH nói chung và ĐBQH là lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói riêng có hiệu quả rất cao, qua tiếp xúc cử tri các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp lắng nghe và trả lời những vấn đề cử tri quan tâm, giải đáp được nhiều phản ánh, kiến nghị cử tri nêu,... tạo tin tưởng trong cử tri và nhân dân cả nước.

Qua kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề mới đang trong quá trình thảo luận, lấy ý kiến; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người dân tra cứu thông tin trên môi trường mạng đối với các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh, sản xuất mang tính chất chuyên môn, chuyên ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị để cử tri biết, hạn chế nêu kiến nghị lặp lại,... qua đó giảm dần số kiến nghị, yêu cầu cung cấp thông tin.

Hồng Vân