Coteccons chốt doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận 600 tỷ đồng năm 2020

19:51 | 01/07/2020

(HQ Online) - Đại Hội đồng Cổ đông Coteccons (Mã cổ phiếu: CTD) vừa được tổ chức với sự tham dự của các Cổ đông đại diện cho 66.422.362 cổ phiếu, tương ứng 87,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Sỹ Công bất ngờ từ chức thành viên HĐQT Coteccons
Thêm một cổ đông lớn tố cáo, Coteccons vẫn chưa yên trước đại hội cổ đông
"Ông lớn" Coteccons dính lùm xùm trước thềm đại hội cổ đông
2637 dhcda 24 of 38
Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết, hết quý 2, Coteccons ước đạt khoảng 280 tỷ lợi nhuận.

Tại đại hội, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2018, khi doanh số và lợi nhuận của Coteccons bắt đầu đi xuống vì những khó khăn chung của chu kỳ thị trường bất động sản, đây cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn giữa cổ đông lớn và Ban lãnh đạo vì những khác biệt trong quan điểm điều hành.

Trong năm 2019, tuy Coteccons không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra nhưng Công ty vẫn tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp đứng đầu ngành xây dựng với lợi nhuận sau thuế đạt 711 tỷ (xấp xỉ vốn điều lệ), vượt xa các đơn vị cùng ngành nghề đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đầu năm 2020, trong khi nhiều công ty xây dựng khác không có việc thì cho tới hết quý 2, Coteccons ước đạt khoảng 280 tỷ lợi nhuận, thực hiện gần 50% chỉ tiêu năm 2020.

Bên cạnh đó, để tạo dư địa phát triển mới, định hướng 50% lợi nhuận của Coteccons sẽ đến từ xây lắp, 50% lợi nhuận sẽ đến từ việc đầu tư và các lĩnh vực khác…

Báo cáo của Ban Điều hành, ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons cho biết, trong năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lợi nhuận quý I của Coteccons vẫn đạt 123 tỷ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận của Công ty đã liên tục được cải thiện trong suốt 4 quý vừa qua, hiện đạt 5,5% trong khi hầu hết đơn vị khác chỉ đạt khoảng 2%-3%, thậm chí lỗ.

Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông của Coteccons đã biểu quyết thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019; Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ/Cổ tức năm 2019; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng của công ty gồm doanh thu, lợi nhuận lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 600 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền mặt là 30% và chỉnh sửa một số nội dung Điều lệ Công ty.

Một trong những nội dung quan trọng là việc bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Bolat Duisenov và ông Herwig Guido H. Van Hove.

Trước đó, ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông 2020, Coteccons liên tiếp gặp sóng gió khi bị các cổ đông lớn là Kusto và THE8TH Pte. Ltd. tố cáo.

Cụ thể, ngày 2/6/2020, cổ đông lớn Kusto (đang nắm giữ 18,23% số cổ phần CTD có quyền biểu quyết) có Thông cáo báo chí cho biết Kusto đề xuất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để cổ đông của Coteccons có thể biểu quyết về việc thay đổi Hội đồng quản trị hiện tại, bầu một HĐQT mới, đồng thời thực hiện một kiểm toán đặc biệt về hoạt động kinh doanh Coteccons liên quan đến các vấn đề về xung đột lợi ích và giao dịch với bên liên quan.

Tiép đó, ngày 10/6, cổ đông lớn THE8TH Pte. Ltd. (THE8TH), lại có văn bản tố giác ban lãnh đạo hiện tại của Coteccons và yêu cầu một số nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Cụ thể, THE8TH yêu cầu bãi nhiệm tư cách là thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và bãi nhiệm tư cách là thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Sỹ Công vào chương trình họp.

Lý do của việc này, THE8TH cho rằng kết quả hoạt động của Coteccons thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng thực sự của Coteccons.

Công ty này cũng cho rằng lãnh đạo Coteccons vi phạm liên tục trong vấn đề quản trị DN, gây ra tổn thất đáng kể cho Coteccons và các cổ đông của công ty khi doanh thu và lợi nhuận tiềm năng bị chuyển vào các công ty khác do một số lãnh đạo Coteccons sở hữu và kiểm soát; Coteccons liên tục cản trở hoạt động của Ban Kiểm soát; lãnh đạo Coteccons có hành vi tham nhũng...

Đến ngày 22/6, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons cho biết, ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng giám đốc Coteccons và ông Trần Quyết Thắng, Thành viên HĐQT độc lập đã có đơn từ chức thành viên HĐQT Coteccons.

Hoài Anh