Công ty mẹ - TKV được giao chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng

07:45 | 03/09/2020

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

TKV mời thầu dự án nhiệt điện, nhà thầu Trung Quốc tấp nập nộp hồ sơ
Tháo gỡ khó khăn chồng lấn khu vực khai thác than cho TKV
TKV “than” khó khăn cung ứng than cho ngành điện
1702 zzzxl tkv jtsd
Năm 2020 sản lượng tiêu thụ của Công ty mẹ - TTKV được giao là 60,7 triệu tấn. Ảnh: Internet.

Theo đó, năm 2020 sản lượng tiêu thụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản được giao là 60,7 triệu tấn.

Tổng doanh thu Công ty mẹ là 114.376 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.600 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 4,44%.

Cũng theo quyết định này, Hội đồng thành viên TKV chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 theo quyết định số 77/UBQLV-NL ngày 20/2/2020 của Ủy ban Quản lý vốn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh khó khăn, vướng mắc do yếu tố tác động mang tính chất khách quan theo quy định, Hội đồng thành viên TKV chủ động rà soát, chịu trách nhiệm về việc đánh giá cá yếu tố mang tính chất khách quan đến việc thực hiện ccs chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Hoài Anh