Cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sẽ phải nộp thuế khoán hoặc theo phương pháp kê khai

14:37 | 16/06/2021

(HQ Online) - Tới đây, những quy định pháp lý về thuế sẽ yêu cầu cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải đăng kí, kê khai thuế đầy đủ.

Siết quản lý thuế đối với kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử
Cách quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Vải thiều Bắc Giang lần đầu “phủ sóng” cả 5 sàn thương mại điện tử
Ảnh: Internet.
Kể từ ngày 1/8/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế theo hình thức điện tử. Ảnh: Internet.

Yêu cầu kê khai đầy đủ

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành có quy định rõ: tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai thuế thay, nộp thuế thay các cá nhân theo lộ trình cơ quan Thuế.

Chia sẻ cụ thể hơn về điều này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Thông tư số 40, sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Số thuế khai thay, nộp thay được căn cứ theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được bao gồm các trường hợp như: các khoản nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển – COD; thông qua các hình thức trung gian thanh toán; thông qua các hình thức thanh toán khác... để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch thương mại điện tử ghi nhận lại.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, từ nay đến trước ngày 1/7/2022, ngoài việc sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp chứng từ theo từng đơn hàng cho người mua và người bán, trường hợp người mua có yêu cầu hóa đơn thì cá nhân kinh doanh có trách nhiệm xuất hóa đơn giấy của cơ quan Thuế theo quy định hiện hành.

Song song với đó, cũng từ ngày 1/7/2022, sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện theo các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Lan Anh nêu rõ: kể từ ngày 1/8/2021 - ngày Thông tư số 40 có hiệu lực, các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan Thuế.

Việc cung cấp dữ liệu dự kiến được thực hiện theo tháng. Các thông tin cung cấp cho cơ quan Thuế là những thông tin mà sàn giao dịch thương mại điện tử đã có sẵn theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hoá, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của sàn giao dịch thương mại điện tử chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định, chậm nhất trước ngày 1/8/2021.

Quy định rõ trách nhiệm của cá nhân kinh doanh trên các sàn

Song song với trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, những quy định mới này cũng đã rõ ràng hơn trách nhiệm của cá nhân kinh doanh trên các sàn. Theo đó, các cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử phải có địa điểm kinh doanh cố định, phải đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế và quản lý thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kinh doanh thương mại điện tử. Cá nhân kinh doanh thông qua sàn có thể là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, các thông tin cung cấp cho sàn cũng được quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, bao gồm: tên, địa chỉ trụ sở hoặc thường trú của cá nhân, thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế cá nhân, số điện thoại, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán.

Trường hợp sàn đã thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì căn cứ doanh thu, tiền thuế đã nộp thể hiện trên chứng từ do sàn phát hành để kê khai, điều chỉnh doanh thu và mức thuế tại cơ quan Thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.

Trường hợp sàn chưa thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì cá nhân kinh doanh căn cứ kết quả kinh doanh thông qua sàn (theo chứng từ do sàn phát hành) và kết quả kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định để kê khai, nộp thuế tại cơ quan Thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.

Thùy Linh