Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

20:01 | 03/07/2019

(HQ Online) - Chiều ngày 2/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Quỹ.

bo nhiem chu tich hdtv quy phat trien doanh nghiep nho va vua Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn phí chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật
bo nhiem chu tich hdtv quy phat trien doanh nghiep nho va vua Quản kinh phí ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV
bo nhiem chu tich hdtv quy phat trien doanh nghiep nho va vua Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV
bo nhiem chu tich hdtv quy phat trien doanh nghiep nho va vua
Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐTV Quỹ Phát triển DNVVV.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Quỹ cũng được trao quyết định giữ chức vụ Thành viên HĐTV Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng.

Quỹ thực hiện chức năng cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức, cho vay trực tiếp là Quỹ trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn và cho vay gián tiếp là Quỹ thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

T.Hiền