Bộ Lao động “thúc” các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty hạng đặc biệt xác định quỹ tiền lương

10:37 | 18/04/2019

(HQ Online) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có đề nghị các Bộ quản lý ngành; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong Tiền lương chiếm phần lớn trong chi ngân sách: Áp lực tài chính công
bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động về cải cách chính sách tiền lương
bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong Infographics: Những điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức
bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong Doanh nghiệp siêu nhỏ “nhẹ người” về chính sách tiền lương
bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong Sửa một số quy định về tiền lương
bo lao dong thuc cac tap doan kinh te tong cong ty hang dac biet xac dinh quy tien luong
Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải xem xét, giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động, phê duyệt quỹ tiền lương của người quản lý chậm nhất vào tháng 5 hàng năm. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, quý I hàng năm, các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (trường hợp Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt thì đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung).

Đồng thời, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải xem xét, giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động, phê duyệt quỹ tiền lương của người quản lý và chậm nhất vào tháng 5 hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương của các công ty thuộc quyền quản lý.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn có nhiều công ty chưa triển khai các công việc nêu trên. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu; đồng thời, báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tiếp nhận, giám sát việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người lao động của các công ty thuộc quyền quản lý.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý công ty thuộc quyền quản lý theo quy định. Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý. Tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung.

Xuân Thảo