Báo cáo tài chính quý 4/2018: Nhiều "ông lớn" báo lãi khủng

15:58 | 24/01/2019

Công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 4/2018, nhiều doanh nghiệp lớn thông tin về tình hình kinh doanh trong năm 2018 với số lãi lớn và mức tăng trưởng ấn tượng.

bao cao tai chinh quy 42018 nhieu ong lon bao lai khung
Ảnh minh họa.

KBS doanh thu thuần đạt 1.169 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung cả năm. Theo đó, doanh thu trong quý đạt 392,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn giảm 20% đã đẩy lãi gộp lên 213 tỷ đồng tăng 65%. Biên lãi gộp đạt đến 54,3%. Do vậy, lãi sau thuế quý 4 cổ đông công ty mẹ của KSB đạt 114 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và là mức kỷ lục ghi nhận trong một quý (mỗi ngày sinh lời 1,27 tỷ đồng). Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của KSB đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 327,6 tỷ đồng, tăng 18%. So với kế hoạch năm, công ty đã vượt cả hai chi tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

GAS Lợi nhuận ròng đạt gấp 2,1 lần kế hoạch đề ra đầu năm Luỹ kế 2018, GAS ghi nhận doanh thu đạt 75.991 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017. Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu 1.476 tỷ, tăng 16% trong khi chi phí tài chính tăng từ 429,6 tỷ lên 614,5 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt 12.102 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017, gấp 2,1 lần kế hoạch đề ra đầu năm. Chỉ tiêu của GAS được xây dựng kế hoạch 50 USD/thùng nhưng năm qua giá dầu từng có điểm đạt 62 USD/thùng. Năm 2019, GAS dự kiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 59.000 tỷ đồng và 9.300 tỷ đồng. Lãi ròng dự kiến hơn 7.400 tỷ đồng với kịch bản giá dầu 65 USD. GAS đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.212 tỷ và 14.862 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

NTP lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 365,4 tỷ đồng Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn lại tăng hơn 25% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 365,4 tỷ đồng, còn tăng 5% so với quý 4/2017. Lũy kế cả năm 2018 doanh thu Nhựa Tiền Phong đạt gần 4.520 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, nhưng cũng mới thực hiện được trên 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 380 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 331,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Dabaco có doanh thu thuần quý 4/2018 cao hơn 12% so với cùng kỳ 2017 Theo BCTC hợp nhất quý IV/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán DBC) đạt doanh thu thuần 1.826,6 tỷ đồng, cao hơn 12% so với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ nhích thêm 5%, đẩy lợi nhuận gộp tăng 69%, lên 316 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Dabaco lãi ròng hơn 113,6 tỷ đồng, tăng 77,5%. Theo đó, quý vừa qua, ngành chăn nuôi tiếp tục giữ được đà hồi phục và phát triển ổn định, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi lợn, dẫn đến các đơn vị hoạt động chăn nuôi lợn giống, lợn thịt trong tập đoàn đều đạt kết quả tốt. Mặt khác, ngành chăn nuôi hồi phục cũng góp phần thúc đẩy và giữ ổn định doanh thu và lợi nhuận của mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo BCTC quý IV/2018, Tổng CTCP Khí Việt Nam (HoSE: GAS) doanh thu 19.118 tỷ đồng, cao hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 12% xuống 4.734 tỷ đồng.

LDG doanh thu thuần gấp 5 lần cùng kỳ năm trước Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 1.113,7 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán hàng bất động sản là 1.096 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp đạt 460 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 388 triệu đồng lên 6,3 tỷ đồng, chi phí giảm nhẹ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 46,6% và 16,5%. Kết quả công ty báo lãi ròng 326 tỷ đồng trong quý 4, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư. Theo đó, lũy kế cả năm, lãi ròng đạt 603 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm; riêng lợi nhuận quý IV đóng góp 54%.

Thùy Linh