Bãi bỏ quy định về thu, chi và mức chi thường xuyên của trạm y tế xã

10:56 | 30/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của trạm y tế xã.

Thông qua định hướng chung về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022
Không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc Bảo hiểm y tế
Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng ban hành Chỉ thị mới về phòng chống dịch bệnh
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính bãi bỏ quy định về thu, chi và mức chi thường xuyên của trạm y tế xã. Ảnh: Internet.

Theo đó, Thông tư số 73 bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2021.

Bộ Tài chính yêu cầu Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Được biết, Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung và mức chi thường xuyên đối với các Trạm y tế xã; không áp dụng đối với các Trạm y tế phường, thị trấn và các đơn vị y tế thuộc các cơ quan, xí nghiệp, trường học. Đồng thời hướng dẫn chi thường xuyên của Trạm y tế xã không bao gồm kinh phí của các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp trên triển khai thực hiện tại xã và kinh phí để mua thuốc cấp không thu tiền cho một số đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Các nguồn kinh phí này được quản lý, sử dụng và quyết toán theo các quy định riêng của Nhà nước.

Thông tư số 119/2002/TTLT-BTC-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2003.

Thùy Linh