ABT đã nộp 1,2 tỷ đồng tiền phạt và truy thu thuế

14:54 | 15/09/2020

(HQ Online) - Ngay sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) đã chấp hành xong quyết định xử phạt với tổng số tiền đã nộp là 1,2 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa bị phạt và truy thu thuế gần 400 triệu đồng
Coteccons bị phạt và truy thu thuế trên 1,2 tỷ đồng
4225 abt
Chế biến thủy sản tại nhá máy của ABT

Theo quyết định của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, ABT đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 207 triệu đồng. Do đó, công ty bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu, tương ứng bị phạt 41 triệu đồng. Cùng với đó, ABT cũng bị phạt hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 699 triệu đồng, do công ty đã kê khai thiếu số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tổng thu nhập chi trả trong năm tại tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và công ty đã nộp tiền thuế khi thực hiện khấu trừ thuế.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, ABT bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân các năm 2017, 2018, 2019 qua thanh tra là 906 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty còn phải nộp thêm 207 triệu đồng tiền thuế qua thanh tra; tiền chậm nộp là 44 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu mà ABT phải nộp cho cơ quan thuế là 1,2 tỷ đồng. ABT cho biết, công ty đã chấp hành xong quyết định xử phạt của cơ quan thuế ngay trong ngày nhận được quyết định.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của ABT giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt 164 tỷ đồng. Trong khi đó các khoản chi phí vẫn ở mức tương đương khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại gần 11 tỷ đồng, giảm mạnh 63%.

Năm 2020, ABT đặt ra mục tiêu doanh thu thuần 400 tỷ đồng, tăng 11% và trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 25 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2019. Với kết quả 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành được 41% chỉ tiêu doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận.

Nguyễn Hiền